Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Tin tức / Hướng dẫn đăng tin điểm dịch vụ

Hướng dẫn đăng tin điểm dịch vụ

Thursday, June 7, 2018
Article Hướng dẫn đăng tin điểm dịch vụ
Bước 1: Chuẩn bị
- Chuẩn bị bài Giới thiệu địa điểm của mình, chụp ảnh. (Nội dung này bạn tự thực hiện hoặc thuê chúng tôi thực hiện cho bạn ( 50.000đồng/ điểm)
- Đăng bài Giới thiệu địa điểm hay công ty bạn của bạn sẽ đăng trên lên trang chính của trang chủ gialai24h.com.vn và bài Giới thiệu địa điểm hay công ty bạn + share link quảng cáo bài review + microsite địa điểm quán lên fanpage facebook của gialai24h.com.vn gần 2 triệu người theo dõi.

Bước 2: Đăng tin lên hệ thống gialai24h.com.vn
a) Đăng nhập hệ thống

1: Chọn meu hệ thống
1.png
2 -  Đăng ký thành viên mới. Trường họp có tài khoản bạn chọn <Đăng nhập> để vào hệ thống.
2.png
3- gõ Email hoặc tên User thông tin tài khoản để đăng nhập
4- mật khẩu của tài khoản
5- Đăng nhập hệ thống
3.png
6- Đăng ký thành viên mới

b) Đăng tin
1.png
2.png
3.png
4.png

c) Hoàn thành
5.png

Bước 3: Phê duyệt tin

Sau khi đăng thành công, tin địa điểm dịch vụ của bạn sẽ được kiểm duyệt trong vòng 8h làm việc.

Back to News