Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Qui định chung

Monday, October 27, 2014
Article Qui định chung

Bài viết vi phạm có thể được chỉnh sửa, xóa, và thành viên sẽ bị xử lý… mà không cần thông báo trước.
Ban Quản Trị có quyền sử dụng bài viết của thành viên trong phạm vị hệ thống Gia Lai Smart City trên các khu vực khác giúp cho mọi người có thể dễ tìm, dễ đọc hơn. Tác giả bài viết sẽ được nêu rõ hoặc trong nội dung có dẫn link đến bài viết gốc.
Mọi người khi tham gia diễn đều phải tuân thủ bản nội quy này.
Nội dung của nội quy có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Thành viên phải chịu tránh nhiệm về nội dung bài viết của mình. Gia Lai Smart City sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.
Gia Lai Smart City không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại gây ra trực tiếp hay gián tiếp từ các bài viết, nội dung trên Diễn đàn.
Gia Lai Smart City không chịu trách nhiệm về bản quyền của các nội dung chia sẻ trên toàn bộ hệ thống.

2.Nội Quy Diễn Đàn
- KHÔNG vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam
- KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
- KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.
- KHÔNG liên quan đến H A C K, bẻ khóa, Kiếm tiền trên mạng,...
- KHÔNG đả kích lẫn nhau.
- KHÔNG được đăng ký định danh (nick, username) trùng với các Điều hành viên, Quản trị viên hay cố tình đăng ký nick trùng với thành viên khác dưới mọi hình thức, kỹ thuật.
- PHẢI giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu, không viết nhịu tiếng Việt, hạn chế tối đa sử dụng tiếng nước ngoài, tránh lạm dụng .

- Quy định về bài viết:
- Nội dung bài viết phải bằng tiếng Việt, có dấu .
- Không gửi bài với nội dung vô nghĩa, bóc tem, xé tem, tem,...
- Không gửi một nội dung ở nhiều nơi.
- Không đăng bài quảng cáo mang nội dung spam ...
- Nội dung tiêu đề, bài viết phải rõ ràng, nghiêm túc.
- Đối với các chuyên mục có sẵn mẫu, thành viên phải gởi bài theo mẫu qui định.
- Bài trả lời không lạc đề, nên có tính xây dựng, nội dung rõ ràng.
- Bài viết phải được viết đúng mục , nếu thiếu mục con thì có thể góp ý với ban quản trị .
- Quy định về chữ ký
- Cho phép 2 text links trong chữ ký .
- Không được sử dụng cỡ chữ quá lớn.
- Chữ ký không được chứa hình ảnh.
- Chữ ký không được quảng bá cho các dịch vụ, sản phẩm không phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

3. Thông tin liên hệ
Mọi thông tin liên hệ diễn đàn vui lòng gửi email về địa chỉ : info@gialai24h.com.vn
Điện thoại : 0931636869.