Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Tra cứu địa điểm dịch vụ

Bệnh viện
Tel: 0269 3824 409
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện Đa khoa thành phố Pleiku

02 Trần Quốc Toản, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 409

Tel: 0269 8874113
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bênh viện Đa khoa Tỉnh Gia Lai

132 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 8874113

Tel: 02692222517
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bệnh viện Đại Học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai

238 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

02692222517