Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Tra cứu địa điểm dịch vụ

Nhà hàng > Nhà Hàng Phố Biển
Nhà Hàng Phố Biển
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Nhà Hàng Phố Biển

05 Đồng Tiến, phường Diên Hồng

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3875 666


Nhận xét

Không có bình luận nào.

TRỞ VỀ

ĐIỂM DỊCH VỤ ƯA THÍCH

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Café

05 Đồng Tiến, phường Diên Hồng

600000, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam


0269 3875 666