Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Tra cứu địa điểm dịch vụ

Trường học
Tel: 0269 3824 640
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường THCS Nguyễn Du

8 Hùng Vương, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3824 640

Tel: 02693824353
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường THCS Nguyễn Huệ

2 Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

02693824353

Tel: 0269
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường THCS Trần Phú

phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269

Tel: 02693824380
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai

48 Hùng Vương, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

02693824380