Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Tra cứu địa điểm dịch vụ

Tel: 024 2220 0588
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM BIDV - Bưu Điện Gia Lai

69 Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

024 2220 0588

Tel: 1900 555588
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM Sacombank

55 Quang Trung, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

1900 555588

Tel: 1900 545412
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM Vietinbank

59 Quang Trung, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

1900 545412

Tel: 090 525 75 68
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM Đông Á

6 Lê Lợi, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

090 525 75 68

Tel: 024 2220 0588
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM BIDV - Khách Sạn Yaly

89 Đường Hùng Vương, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

024 2220 0588

Tel: 0269 6252 999
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM MB Bank Ngân hàng Quân đội Gia Lai

phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 6252 999

Tel: 1900 555588
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM Sacombank - Guest House 2

57 Quang Trung, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

1900 555588

Tel: 024 2220 0588
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM BIDV Nam Gia Lai

phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

024 2220 0588

Tel: 1800 545438
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ATM SCB - Pleiku

62 Phan Bội Châu, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

1800 545438