Khách hàng mới

Get 3 coffee bags for the price of 20.

Đường dây nóng

  UBND tỉnh Gia Lai

 • Đện thoại: 0269 3824 053

 • E-mail: phananhkiennghi@gialai.gov.vn

 • Địa chỉ:

  02 Trần Phú, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

  Lưu ý:  -    Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt;
    -   Các thông tin phản ánh, kiến nghị phải có nội dung rõ ràng, cụ thể; không tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị thiếu thiện chí xây dựng, mang động cơ cá nhân, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp,…
    -   Nêu rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

 • Our Company

 • Đện thoại: 123-456-7890

 • E-mail: newyork@localhost.local

 • Địa chỉ:

  3rd Ave and 69th St, New York, NY, United States of America

  Lưu ý: We are located on the 10th floor of the IT Offices building in the middle of the 3rd avenue.