New Customer?

Get 3 coffee bags for the price of 2.

GIỚI THIỆU

Sứ mạng của Công ty cổ phần An Cát Lợi Gia Lai (sau đây gọi là An Cát Lợi) là “Xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Gia Cát của Việt Nam trở thành thương hiệu toàn cầu”, đây chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và là kim chỉ nam cho hành động thực tiễn. An Cát Lợi thực hiện dự án chuỗi cửa hàng An Cát Lợi CAFE – SHOP với mục tiêu hỗ trợ khách hàng làm giàu nhanh nhất, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu cà phê An Cát Lợi đến với cộng đồng đam mê cà phê.
Một mục tiêu quan trọng khác của chuỗi cửa hàng An Cát Lợi Cafe – Shop là nâng cao chất lượng của cà phê Việt Nam, đưa cà phê sạch chất lượng cao đến với người tiêu dùng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

More about us